classiera loader

آگهی های ویژه سایت

آگهی های ویژه در دسته بندی جذاب و در دید بهتر مشتری قرار میگیرد.

انتخاب پکیج آگهی

در زیر میتوانید بهترین پکیج ارسال آگهی را با توجه به نیازتان خریداری و استفاده کنید.

پلان طلایی

برای 60 روز تنها

تومان15000

 • 5  آگهی های ویژه در دسترس
 • 3  تبلیغات معمولی
 • برای  60  روز
 • 100 درصد مطمئن

پلان برنزی

برای 30 روز تنها

تومان5000

 • 2  آگهی های ویژه در دسترس
 • 3  تبلیغات معمولی
 • برای  30  روز
 • 100 درصد مطمئن

رایگان

برای 30 روز تنها

تومان0.00

 • 0  آگهی های ویژه در دسترس
 • 3  تبلیغات معمولی
 • برای  30  روز